O stowarzyszeniu

Towarzystwo Przyjaciół Gardzienic zostało zawiązane na początku 2000 roku, a wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało 22 czerwca 2001 roku. Komitet założycielski tworzyli: Edward Pasternak, Anna Misztal, Barbara Lesiewicz, Piotr Mańka i Agata Jączyk.

W tym czasie działalność Towarzystwa skupiała się wokół działań kulturalnych i promocyjnych nie tylko Gardzienic, ale też całej Gminy Piaski. Stowarzyszenie było organizatorem m.in. Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej w Gardzienicach w 2000 r., akcji „Powiat Świdnicki Dzieciom” w 2002 r., w której uczestniczyło ok. 500 dzieci z terenu Powiatu z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – dzieci otrzymały odzież, artykuły szkolne, sprzęt muzyczny i komputerowy oraz słodycze, a do akcji włączyły się samorządy gminne, różne instytucje i zakłady pracy. W latach 2001 – 2004, Towarzystwo czterokrotnie organizowało festyn ludowy „Sobótki w Gardzienicach”. Co roku w latach 2001 – 2009 Towarzystwo organizowało rozgrywki tenisa stołowego dziewcząt i chłopców – eliminacje do rozgrywek gminnych.

29 czerwca 2010 roku, stowarzyszeniu został przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego. W tym samym roku, przy wsparciu samorządu Gminy Piaski, Towarzystwo Przyjaciół Gardzienic pozyskało środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 3, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, na budowę świetlicy kulturalno-oświatowej w Gardzienicach Pierwszych. 11 stycznia 2012 roku, nowy budynek stał się oficjalną siedzibą stowarzyszenia. Od tej pory TPG podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację mieszkańców, propagowanie działań kulturalnych i kulturalno-oświatowych oraz przedsięwzięć sportowych. Cyklicznie od 2013 roku, rozgrywany jest turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa TPG.

Archiwalny artykuł o Sobótkach w Gardzienicach w 2002 r.

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,35637,902472.html