Władze

Zarząd Stowarzyszenia:
Elżbieta Krupa – Prezes
Anna Serafin – Wiceprezes
Jadwiga Krupa – II Wiceprezes
Barbara Zofia Lesiewicz – Skarbnik
Anna Misztal – Sekretarz
Agnieszka Gajewska – Członek Zarządu
Edward Pasternak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Zając
Małgorzata Kulik
Zofia Kłos